Men´┐Ż Principal

Bienvenidos a OtavalosOnLine.com

| 2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 |


YAMUR ASWATA RURANAMANTA YACHAY

Kallaripika alli raku saratami akllanchik nishpa willachin; kanchis laya sara muruwanmi ruranchik nin; yana sarawan, yurak sarawan, killu sarawan, kankilwan, chulpi sarawan, hura sarawanpash; chaypa hipami ashata kamllashpa, kutachinchik nin; shinashpaka hatun mankakunapi shayachishpa, chunka ishkay sayllakunata allipacha yanunchik nishpa willachin


Ver archivo adjuntoImprimir | Recomienda a un amigo | Hits: 5346 |

OtavalosOnLine.com. Todos los Derechos Reservados