YAPUY RAYMI IMBABURA RUNA LLAKTAKUNAPI KALLARIN

Titulo: YAPUY RAYMI IMBABURA RUNA LLAKTAKUNAPI KALLARIN
Resumen: Allpa mamaman wilkaykunawan, allpa tarpuy yachaykunawan, sumak mikunakunawan, sumak asuwa upiyanakunawan, Imbabura markapi allpa yapuy-koya raymi kallarin.
Contenido:
Imagen: Array
A�o: 2012